810.876 Usuarios16.780 Descargas2.400 Guías19.319 Trucos18.760 Vídeos195.208 Fotos44.252 Carátulas53.193 Juegos
Te encuentras en: Inicio » PlayStation » Digimon World 3 » Trucos
Foro de JuegoMania

Digimon World 3

Submenú para Digimon World 3 de PlayStation
Submenú para Digimon World 3 de PlayStation
Trucos de Digimon World 3
Por gabu14 (09-04-2007)
+18

Digimon World 3 - Trucos para Digimon World 3:

Digievoluciones:

Agumon
________________________________ _
Digievoluciones campeones:
Angemon: Kabuterimon Nv 20
Inteligencia: 300
_________________________________
D evimon: Magnaangemon Nv 30
Oscuridad: 250
_________________________________
D inohumon: Wargreymon Nv 20
_________________________________
*X V_mon: *Mtlgreymon Nv 30
Hielo: 320
_________________________________
G reymon: Agumon Nv 5
_________________________________
Gri zzmon: *Mtlgarurumon Nv 30
Defensa: 400
_________________________________
G rowlmon: Greymon Nv 20
_________________________________
Ho okmon: Wargrowlmon Nv 30
_________________________________
Ka buterimon: Stingmon Nv 50
_________________________________
Ky ubimon: Mtlgreymon Nv 20
Espiritu: 300
_________________________________
S tingmon: Wargreymon Nv 30
Velocidad: 260
*mtlgreymon(metalgreymon)
*XV_mon(e xveemon)
*mtlgarurumon(metalgarurumon)
Agumon
_________________________________Digievoluciones ultras:

Angewomon: Magnaangemon Nv 20
_________________________________
Ar mormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: Mtlgarurumon Nv 20
_________________________________
Gr apleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Agumon Nv 20
_________________________________
*M tlmamemon: Wargreymon Nv 10
_________________________________
My otismon: Devimon Nv 40
_________________________________
*P aildramon: XV_mon y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 130
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 40 y Agumon Nv 15

*mtlmamemon(metalmamemon)
*paildramon(l edramon)

Agumon
________________________________ _
Digievoluciones megas:

Beelzemon: *Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
*B kwargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: *Grankuwagamon y Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: *I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
*I _dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
*I _dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
_________________________________
Om nimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
_________________________________
Wa rgreymon: Agumon Nv 40

*malonmyotismon(malomyotismon)
*bkwargr eymon(blackwargreymon)
*grankuwagamon(gran dkuwagamon)
*I_dramon(imperialdramon)
* I_dramon fm(imperialdramon fighter mode)
*I_dramon pm(imperialdramon paladin mode)


Guilmon
___________________________ ______
Digievoluciones campeones:

Angemon: Wargrowlmon Nv 20
Espiritu: 180
__________________________________
Devimon: Grapleomon Nv 20
Oscuridad: 160
__________________________________
Dinohumon: Mtlgreymon Nv 20
Fuerza: 400
__________________________________
XV_mon: Gallantmon Nv 20
Viento: 300
__________________________________
Greymon: Gallantmon Nv 40
Fuego: 180
__________________________________
Grizzmon: Gallantmon Nv 10
__________________________________
G rowlmon: Guilmon Nv 5
__________________________________
Ho okmon: Dinohumon Nv 20
__________________________________
K abuterimon: Stingmon Nv 40
__________________________________
K yubimon: Angewomon Nv 10
Espiritu: 200
__________________________________
Stingmon: Growlmon Nv 30
Trueno: 80


Guilmon
___________________________ ______
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Wargrowlmon Nv 40
Agua: 140
__________________________________
Armormon: Hookmon Nv 50
__________________________________
D igitamamon: Wargrowlmon Nv 30
Oscuridad: 120
__________________________________
Grapleomon: Grizzmon Nv 50
__________________________________
K yukimon: Dinohumon Nv 50
__________________________________
M agnaangemon: Angemon Nv 50
__________________________________
M tlgreymon: Greymon Nv 40
__________________________________
M tlmamemon: Growlmon Nv 20
Defensa: 100
__________________________________
Myotismon: Devimon Nv 50
__________________________________
P aildramon: XV_mon Nv 5 y Stingmon Nv 5
__________________________________
Sk ullgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 160
__________________________________
Taomon: Kyubimon Nv 40
__________________________________
W argrowlmon: Guilmon Nv 20

Guilmon
_______________________________ __
Digievoluciones megas:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Guilmon Nv 40
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 190
_________________________________
O mnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
__________________________________
W argreymon: Mtlgreymon Nv 40


Renamon
___________________________ ______
Digievoluciones campeones:

Angemon: Sakuyamon Nv 30
Viento: 150
_________________________________
D evimon: Sakuyamon Nv 10
_________________________________
Di nohumon: Grizzmon Nv 20
_________________________________
XV _mon: Taomon Nv 20
Viento: 300
_________________________________
G reymon: Grizzmon Nv 30
Defensa: 280
_________________________________
G rizzmon: Myotismon Nv 20
_________________________________
Gr owlmon: Stingmon Nv 20
Defensa: 80
_________________________________
Ho okmon: Kyukimon Nv 20
_________________________________
Ka buterimon: Stingmon Nv 40
_________________________________
Ky ubimon: Renamon Nv 5
_________________________________
Sti ngmon: Kyubimon Nv 20
Fuerza: 80


Renamon
___________________________ ______
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Kyubimon Nv 30
Espiritu: 160
_________________________________
A rmormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: Sakuyamon Nv 20
Inteligencia: 120
_________________________________
G rapleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40
_________________________________
Mt lmamemon: Taomon Nv 30
Maquina: 100
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: XV_mon Nv 5 y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 250
_________________________________
T aomon: Renamon Nv 20
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 40
Renamon Nv 25

Renamon
_______________________________ __
Digievoluciones mega:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 120
_________________________________
O mnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
Renamon Nv 15
_________________________________
Sa kuyamon: Renamon Nv 40
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99

Kotemon
_______________________________ __
Digievoluciones campeones:

Angemon: Taomon Nv 30
Viento: 200
_________________________________
D evimon: Digitamamon Nv 20
_________________________________
Di nohumon: Kotemon Nv 5
_________________________________
XV_ mon: Greymon Nv 10
_________________________________
Gr eymon: Dinohumon Nv 20
_________________________________
Gr izzmon: Growlmon Nv 30
Velocidad: 280
_________________________________
G rowlmon: Taomon Nv 50
Fuego: 200
_________________________________
H ookmon: Growlmon Nv 20
_________________________________
Ka buterimon: Stingmon Nv 40
_________________________________
Ky ubimon: Guardiangemon Nv 20
_________________________________
St ingmon: Guardiangemon Nv 10


Kotemon
___________________________ ______
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Taomon Nv 20
Agua: 360
_________________________________
A rmormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: Taomon Nv 40
Inteligencia: 280
_________________________________
G rapleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Kotemon Nv 20
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40 y Kotemon Nv 15
_________________________________
Mt lmamemon: Kyukimon Nv 20
Maquina: 140
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: XV_mon Nv 5 y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 140
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 50


Kotemon
___________________________ ______
Digievoluciones megas parte 1:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kotemon Nv 40
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 200
_________________________________
O mnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
Renamon Nv 15
_________________________________
Sa kuyamon: Renamon Nv 40
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99


Kumamon
___________________________ ______
Digievoluciones campeones:

Angemon: Myotismon Nv 20
Viento: 280
_________________________________
D evimon: Marsmon Nv 10
_________________________________
Di nohumon: Mtlgreymon Nv 30
_________________________________
XV _mon: Kyubimon Nv 10
_________________________________
Gr eymon: Wargrowlmon Nv 20
Fuego: 200
_________________________________
G rizzmon: Kumamon Nv 5
_________________________________
Gro wlmon: Marsmon Nv 20
Fuerza: 480
_________________________________
H ookmon: Kabuterimon Nv 20
_________________________________
Ka buterimon: Stingmon Nv 50
_________________________________
Ky ubimon: Grizzmon Nv 20
_________________________________
St ingmon: Marsmon Nv 30
Velocidad: 400


Kumamon
___________________________ ______
Digievoluciones ultras:
Angewomon: Angemon Nv 20
Agua: 280
_________________________________
A rmormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: Grizzmon Nv 30
Inteligencia: 80
_________________________________
Gr apleomon: Kumamon Nv 20
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40
_________________________________
Mt lmamemon: Grapleomon Nv 20
Maquina: 150
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: XV_mon y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 160
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40 y Kumamon Nv 15
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 50


Kumamon
___________________________ ______
Digievoluciones megas:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Kumamon Nv 40
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 200
_________________________________
O mnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99


Monmon
____________________________ _____
Digievoluciones campeones:

Angemon: Armormon Nv 40
Viento: 120
_________________________________
D evimon: Skullgreymon Nv 20
Espiritu: 300
_________________________________
D inohumon: Mtlgreymon Nv 20
Fuerza: 250
_________________________________
X V_mon: Hookmon Nv 20
_________________________________
Gr eymon: Cannondramon Nv 10
_________________________________
Gr izzmon: Growlmon Nv 20
_________________________________
Gr owlmon: Kyukimon Nv 20
Velocidad: 320
_________________________________
H ookmon: Monmon Nv 5
_________________________________
Kab uterimon: Stingmon Nv 50
_________________________________
Ky ubimon: Angewomon Nv 10
Espiritu: 200
_________________________________
S tingmon: Mtlgreymon Nv 30
Trueno: 200


Monmon
____________________________ _____
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Magnaangemon Nv 30
Agua: 110
_________________________________
A rmormon: Monmon Nv 20
_________________________________
Di gitamamon: Armormon Nv 30
Fuerza: 160
_________________________________
G rapleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40
_________________________________
Mt lmamemon: Armormon Nv 20
Maquina: 180
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: XV_mon y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 300
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 50

Monmon
________________________________ _
Digievoluciones megas:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Monmon Nv 40
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y
Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 240
_________________________________
O mnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Magnaangemon Nv 99
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99


Patamon
___________________________ ______
Digievoluciones campeones:

Angemon: Patamon Nv 5
_________________________________
Dev imon: Armormon Nv 30
Oscuridad: 300
_________________________________
D inohumon: Growlmon Nv 20
_________________________________
XV _mon: Growlmon Nv 30
Viento: 320
_________________________________
G reymon: Magnaangemon Nv 30
_________________________________
Gr izzmon: Growlmon Nv 40
Fuerza: 240
_________________________________
G rowlmon: Mtlmamemon Nv 20
_________________________________
Ho okmon: Seraphimon Nv 10
_________________________________
Ka buterimon: Stingmon Nv 40
_________________________________
Ky ubimon: Armormon Nv 40
Espiritu: 300
_________________________________
S tingmon: Magnaangemon Nv 20
Trueno: 100


Patamon
___________________________ ______
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Angemon Nv 30
Inteligencia: 180
_________________________________
A rmormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: Angemon Nv 20
Fuerza: 100
_________________________________
G rapleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Patamon Nv 20
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40
_________________________________
Mt lmamemon: Armormon Nv 20
Maquina: 140
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: XV_mon y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 220
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 50


Patamon
___________________________ ______
Digievoluciones megas:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y
Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
_________________________________
Om nimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
Patamon Nv 15
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Patamon Nv 40
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99


V_mon
_____________________________ ____
Digievoluciones campeones:

Angemon: Paildramon Nv 45
Inteligencia: 230
_________________________________
D evimon: Paildramon Nv 25
Oscuridad: 160
_________________________________
D inohumon: I_dramon Nv 30
_________________________________
XV _mon: V_mon Nv 5
_________________________________
Gre ymon: Paildramon Nv 35
_________________________________
Gr izzmon: I_dramon Nv 45
Defensa: 300
_________________________________
G rowlmon: Paildramon Nv 30
Fuego: 90
_________________________________
Ho okmon: I_dramon Nv 35
Maquina: 160
_________________________________
K abuterimon: Stingmon Nv 40
_________________________________
Ky ubimon: Paildramon Nv 40
Hielo: 200
_________________________________
S tingmon: XV_mon Nv 30

V_mon
_________________________________
Digievoluciones ultras:

Angewomon: Magnaangemon Nv 20
_________________________________
Ar mormon: Hookmon Nv 50
_________________________________
Di gitamamon: I_dramon Nv 20
Inteligencia: 300
_________________________________
G rapleomon: Grizzmon Nv 50
_________________________________
Ky ukimon: Dinohumon Nv 50
_________________________________
Ma gnaangemon: Angemon Nv 50
_________________________________
Mt lgreymon: Greymon Nv 40
_________________________________
Mt lmamemon: Paildramon Nv 20
Maquina: 100
_________________________________
M yotismon: Devimon Nv 50
_________________________________
Pa ildramon: V_mon Nv 20 y Stingmon Nv 5
_________________________________
Sku llgreymon: Greymon Nv 50
Oscuridad: 190
_________________________________
T aomon: Kyubimon Nv 40
_________________________________
Wa rgrowlmon: Growlmon Nv 50
V_mon
______________________________ ___
Digievoluciones megas parte 1:

Beelzemon: Malonmyotismon y Gallatmon Nv 40
_________________________________
Bk wargreymon: Skullgreymon Nv 99
_________________________________
Ca nnondramon: Armormon Nv 99
_________________________________
Di aboromon: Grankuwagamon y
Bkwargreymon Nv 99
_________________________________
Ga llantmon: Wargrowlmon Nv 99
_________________________________
Gr ankuwagamon: I_dramon y Kabuterimon Nv 40
_________________________________
Gu ardiangemon: Kyukimon Nv 99
_________________________________
I_ dramon: V_mon Nv 40 y Paildramon Nv 50
_________________________________
I_ dramon FM: I_dramon Nv 99
_________________________________
I_ dramon PM: I_dramon FM y Omnimon Nv 40
_________________________________
Ma lonmyotismon: Myotismon Nv 99
_________________________________
Ma rsmon: Grapleomon Nv 99
_________________________________
Me gagargomon: Mtlgarurumon Nv 99
_________________________________
Mt lgarurumon: Mtlmamemon Nv 40
Maquina: 140
_________________________________
V _mon
_________________________________
Digievoluciones megas parte 2:

Omnimon: Wargreymon y Mtlgarurumon Nv 40
_________________________________
Ph oenixmon: Rosemon Nv 99
_________________________________
Ro semon: Angewomon Nv 40
_________________________________
Sa kuyamon: Taomon Nv 99
_________________________________
Se raphimon: Patamon Nv 40
_________________________________
Wa rgreymon: Mtlgreymon Nv 99

Por ihpower (11-11-2006)
+10

Caminata


Kusagani City


Empieza en Kusagani City. Se encuentra esperando a Kail y Teddy, mientras lo hace escucha en las noticias que un grupo de terroristas A.o.A han sido capturados. Llegan sus amigos y se dirigen hacia Digimon Center. Aquí tendrá que escoger entre tres grupos de digimons que lo acompañarán en toda su aventura. Luego irá a Digimon Online, en Asuka Server.


Asuka Server - Central & East Sector


Central & East Sector


Usted llega a Asuka City. Vaya al escritorio principal para que le den sus digimons. Hablará con sus amigos. Después vaya a recorrer la ciudad.


Asuka City


Al salir se encontrará con Genji y entrará en una batalla con usted. Aquí, aprenderá lo básico de las batallas. No se preocupe porque es muy fácil. Genji le pedirá que vaya al Digimon Lab.


Digimon Lab


En el laboratorio, usted verá a dos navis y al Doctor Kadomatsu. Los navis le darán información importante. Y el Dr Kadomatsu cambiará las evoluciones de sus digimons cuando las tengas, sus distintas técnicas y cuando tenga más de tres digimons los guardará allí, en otras ciudades Piximon puede hacer la misma tarea. Después de esto, deje el lab. Y vaya a Asuka Inn


Asuka Inn


Estas posadas están en todas las ciudades. Gatomon sanará sus digimons y Guardomon guardará su juego. Luego vaya a Smith Shop.


Smith Shop


Wizardmon le venderá items curativos. Gomamon le venderá anillos que aumentan sus habilidades. Gargomon le venderá armas y armaduras. Salga y entre a la taberna que hay al lado.


Tabern


Aquí le darán información útil sobre el juego. Vuelva a la posada y baje las escaleras de mano y entre a una puerta para ir los Sewers de Asuka.


Sewers


Si va a la izquierda encontrará 300 unidades de dinero. Luego vaya a la derecha y saldrá a la parte más baja de Asuka City. Verá dos puertas en la última Divermon le dará un plegador para jugar a las cartas y tarjetas. Los Tamers le darán información para más adelante jugar a las cartas. En la otra puerta se encuentra El Dorado pero todavía no puede ingresar. Visite con frecuencia a la torre que está pasando el árbol gigante, en ella se subastarán items más adelante. Para ello tendrá que entrar por El Dorado. Salga de la ciudad para llegar a Central Park.


Central Park


Se encuentra el Gim de Leomon, al subir de nivel le darán 5 TP y luego los podrá usar en estos gimnasios para subir sus habilidades. Si sube al techo del Gim encontrará un Charge Power. Entrene a sus digimons hasta llegarlos a nivel 5, porque si continua los enemigos son más duros. Luego vaya a Shell Beach que se encuentra en el suroeste.


Shell Bech


Hable con el hombre viejo aquí. El nos dice que puede hacer una caña de pescar. Si le llevamos tres items que nos pide nos la hará. No es necesaria pero si la queremos tenemos que comprar el Bambú donde venden armas, luego ir a Divermon’s Like y ayudar a un Divermon para que nos de un items y por último en Protocol Forest derrotar a unas de esas arañas que aparecen para que nos de otro items, con estas tres cosas hablar de vuelta con el viejo y nos dará la caña de pescar. Con ella podremos luchar con digimons acuáticos. Volviendo a Central Park y llendo al norte llegaremos a Plug Cape.


Plug Cape


Aquí hay un chico que es la clave para encontrar las botas para patear árboles, por el momento ir a Asuke Inn, Bajar las escaleras de mano y examiar las estanterías hasta encontrar una carta que había perdido el cihco, devolvérsela y más adelante sucederá algo, si vamos al este del Central Park llegaremos a Wire Forest Entrance.


Wire Forest Entrance


Aquí, encontrará entrenadores que los desafiarán solo si sus digimons están en niveles altos, siga el camino para ir a Wire Forest.


Wire Forest


Aquí, usted se encontrará más tamers. Al norte está Protocol Forest y al suroeste Forest Inn. Siga hasta llegar a Divermon’s Like.


Divermon’s Lake


Baje las escaleras de mano y ayude al Divermon le dará el item antes mencionado para la caña de pescar. Siga su camino para llegar a Wind Prairie.


Wind Prairie


Al norte está Seriyu City, al este está Kicking Forest. Vaya a la ciudad.


Seriyu City


Aquí hay tiendas y posadas. En la primera torre Gatomon le cobrará 16 por descansar, luego vaya a Seriyu Tower.


Seriyu Tower


Encontrará a Piximon y Guardromon aquí. Suba las escaleras y hable con la gente, le dirán que el líder de la ciudad está entrenando en Protocol Ruins, vayamos hacía allí, obligatoriamente tendremos que pasar por Protocol Forest.


Protocol Forest


Los tejidos de las arañas que aparecen aquí se usan para hacer la caña de pescar, tiene que ir por un laberinto de ramas para llegar a Protocol Ruins.


Protocol Ruins


Camine hacía la derecha hasta encontrar a Pharoahmon. Si sus digimons están en nivel 9 hable con él y prepárece para enfrentar a su primer jefe. Al derrotarlo tenemos que saltar por una pendiente cuando nos ponga el signo de exclamación. Pasar por atrás de la mini pirámide y seguir el camino hasta encontrar al líder de Seriyu City, luego de hablar ir a Kicking Forest.


Kicking Forest


Tome el camino norte y llegará a Tyranno Valley.


Tyranno Valley


Este lugar es sencillo, su objetivo es llegar a la cima. Suba por las escaleras de mano y tome por la izquierda. Se encontrará con MasterTyrannomon. Al vencerlo vuelva a Seriyu City.


Seriyu City


Sane y guarde su juego porque lo espera el líder de la ciudad. Vaya a Seriyu Tower y entre en el camino que hay subiendo las escaleras. El Líder de Seriyu no es muy difícil pero a no confiarse. Al vencerlo tendremos en nuestro poder la primera medalla. Volver a kicking Forest y tomar el camino sur para llegar a East Station.


East Station


Necesita la Blue Card para activar la góndola para ir a la próxima ciudad. Volver a Seriyu City.


Seriyu City


Hable con Guilmon pero el nos dirá que no tiene la tarjeta. Ir a Asuka Inn.


Asuka Inn


Suba las escaleras y hable allí con Guilmon. Él dirá que él no tiene la tarjeta, ir a Forest Inn.


Forest Inn


Aquí, encontrará otro Guilmon. Él también dirá que él no tiene la tarjeta, ir a Céfiro Tower en Asuka City.


Céfiro Tower


Aquí, encontrará otro Guilmon. Él nos dará la Blue Card. Ahora ir a East Station para ir South Sector.


East Station


Acceda a la máquina una vez más pero sucede que Guilmon nos engaño y la terjeta es falsa, volver a Seriyu City.


Seriyu City


Hable con el Guilmon cerca del molino de viento y él que el Guilmon que tiene la tarjeta verdadera está escondido en un lugar con fantasmas. Ir a Forest Inn.


Forest Inn


Tome las escalera de mano que llevan al sótano y encontraremos a Guilmon, él nos dará la verdadera tarjeta. Antes de subir a la góndola curarse y guardar porque nos espera una batalla difícil. Por el camino, la góndola de repente se detiene. Después de que algunas piedras se caen, nos atacará un digimon piedra, al vencerlo llegaremos a South Station en South Sector.


Asuka Server - South Sector


South Station


Algunas batallas y salir a Bulk Swamp.


Bulk Swamp


Más batallas seguir hasta Bulk Bridge.


Bulk Bridge


Aquí el camino se divide en tres rutas diferentes. El noroeste nos lleva a Tranquil Swamp. El camino sur lleva a Jungle Grave, mientras que el camino suroeste nos lleva a Bios Swamp. Ir a Tranquil Swamp.


Traquil Swamp


Si entras a Shaman House escucharemos una voz fantasma y no podremos hacer nada. Al norte podrá guardar, luego de sanarse ir a Jungle Grave.


Jungle Grave


Hable con Zambamon y él lo desafiará a una batalla. Sus digimon se echarán para atrás y saldrán corriendo. Volver a Tranquil Swamp.


Tranquil Swamp


Hable con Gatomon y nos hablará sobre Zambamon y Sepikmon. Vaya a Shaman House y hablarán con Sepikmon. Él le pedirá que encuentre su máscara. Ir a Bulk Swamp.


Bulk Swamp


Nos encontramos con Kail, quien nos dirá que vio un digimon con una cara asombrosa (Baronmon) en East Sector. Ir para allá, a Seriyu City.


Seriyu City


Hable con el Agumon que hay en la entrada, él le dirá que a Baronmon le gustan los bosques y las ruinas. Sabiendo esto dirigirse a Protocol Forest


Protocol Forest


Encabece a la derecho al camino del zig-zag. Entrar en Protocol Ruins.


Protocol Ruins


Dirigirse hacia la izquierda, subir por las escaleras de mano. Verá a Baronmon. Él le dirá que Sepikmon fue Asuka City. Ir a Asuka Bridge


Asuka Bridge


Antes de llegar a Asuka City, doblando hacia la derecha se encontrará con Sepikmon. Nos comenta que tiene la máscara pero no nos la dará. Vamos hacia Asuka City.


Asuka City


Debemos dirigirnos a hablar con Etemon. Se encuentra pasando las cloacas, al lado del árbol gigante. Después de esto ir a Divermon’s Lake.


Divermon’s Lake


Al cruzar el puente encontrará un camino cubierto por los árboles. Hable con el hombre que está de espaldas al final de este camino varias veces. Con lo que te dice nos damos cuenta que Etemon nos engaño y que él es el que tiene la máscara. Volver a Asuka City.


Asuka City


Dirigirse hacía Etemon, el saldrá corriendo hacía las cloacas. Lo seguimos metiéndonos en Asuka Sewers (derecha).


Asuka Sewers


Etemon queda acorralado y no tiene otra opción que entregarnos la máscara. Con ella en nuestro poder ya podemos volver a Shaman House en Tranquil Swamp.


Nota: al dirigirse hacia Shaman House nos encontraremos con Evemon en Wind Prairie, él tiene las botas para patear los árboles. Al hablar con él nos propondrá un juego (una especie de escondida) y que si lo encontramos nos dará las botas. Después de contar hasta diez vamos hacía Kicking Forest y empezamos a revisar los árboles que se encuentran unos pasos hacía al sur de donde entramos. Al encontrarlo finalmente nos dará las botas.


Shaman House


Le damos la máscara a Sepikmon y él nos dara la Smelly Herb y nos cuenta que sirve para repeler a los Zambamon. Ahora vamos hacía Jungle Grave.


Jungle Grave


Al hablarle a Zambamon, éste saldrá corriendo por los efectos del Smelly Herb. De esta forma podrémos seguir nuestro camino y pasar hacía Phoenix Bay.


Phoenix Bay


Aquí no hay mucho para hacer. Al noreste está Suzaku City y al este se encuentra Ether Jungle. Encabece a Suzaku City.


Suzaku City


Abastezca con items y armaduras antes de pelear con el Líder de Suzaku en Susaku Hall. Si se encuentra en nivel 15 la batalla será fácil. Una vez derrotada nos dice que para llegar a la próxima ciudad hay que cruzar el océano, y que para esto nada mejor que un Submarimon. Para llamarlo necesitamos el Digi-Egg of Sincerity. Al salir del Hall nos encontramos con Kail y nos cuenta que Teddy está en Asuka City’s Administration Center extraña y quiere volverse). Vamos a ver que sucede en Asuka City.


Asuka City


Usted y Kail intentarán entrar en Admid Center pero el Guarda no los dejará, solo el personal autorizado y los digimons perdidos pueden ingresar. Luego les dirán que por inconvenientes no pueden regresar al mundo real. En este momento si nos dirigimos hacía Cargo Tower se está realizando otra subasta. Primero hablamos con Master John en Lamb Chop (nos cuenta quienes pueden ingresar a Admid Center). Al salir de allí nos encontramos con Kail. Ahora vaya a hablar con la pareja de ancianos que había pasando Underground Path cerca del árbol grande. Ellos tendrían que estar transformados en Agumon’s, nos dirán algo de Etemon. Vamos hacía Sewers Asuka y hablamos con Mischievous Mat que está donde antes estaba Etemon. Vayamos ahora a hablar con Kail que se encuentra en Main Lobby. Al contarle que el hombre es Etemon vamos de vuelta a hablar con él. Ir a Asuka Sewers y hablar con Etemon, nos da unos trajes de Agumon. Al salir de allí nos encontramos con Kail y juntos vamos a ver a Teddy. Ahora nos ponemos nos trajes y nos dejan entrar a Admid Center 1F. Subir a Admid Center 2F (Izquierda Power Change) Ir a donde está Kail y entrarán a Master Room. Estará Game master, al escuchar la conversación nos atraparán pero nos dejarán ir si ayudamos a encontrar a Lucky Mouse en West Sector. Vamos a Phoenix Bay.


Phoenix Bay


Hable con Nami y ella le dirá sobre el Digi-huevo. Que está en Bios Swamp detrás de la Crest of Reliability.


Bios Swamp


Cuando usted llega aquí, verifique la Crest of Reliability pero verá que el Digi-Huego está oculto en un crujido en la pared. Sepikmon debe saber qué hacer. Ir a visitarlo a Shaman House en Tranquil Swamp.


Shaman House


Nos dice que Baronmon es muy bueno haciendo bombas. Vamos a verlo a Protocol Ruins.


Protocol Ruins


Sube la escalera de mano que hay hacía la izquierda y habla con Baronmon, nos contará que el puede hacer la bomba (TNT Chip) pero que no tiene todos los ingredientes, le falta TNT Ball. Esto se lo tienen que sacar a los Triceramon’s que los puedes hallar en Tyranno Valley o en Plug Cape.


Tyranno Valley o Plug Cape


Cuando matemos a un Triceramon y nos de el TNT Ball llevárselo a Baromon en Protocol Ruins.


Protocol Ruins


Hablar con Baronmon, luego de unos segundos nos entregará el TNT Chip. Volver a Bios Swamp.


Bios Swamp


Al entrar aquí automáticamente colocará la bomba y podrá ingresar al Santuario.


Santuario


Bajar las escaleras de mano y encontrará el Digi-Egg of Sincerity. Ahora tu puedes llamar al Submarimon y cruzar el océano. Ir hacia Ether Jungle.


Susaku UG Lake


Ahora podemos meternos abajo del agua cuando aparezca un signo de exclamación. Una forma de probarlo es dirigirnos hacia Susaku City. Entrar en el Hall. Subir las escaleras de mano, ahora podremos pasar hacia la derecha. Bajar las escaleras de mano y seguir el camino. Ir hasta el final y cuando nos ponga el signo de exclamación usaremos el Digi-Huevo y podremos ingresar a Seabed. Si seguimos el camino saldremos a Susaku UG Lake. Subiendo a la cima obtendremos un Crossbow pero sobre todo es un muy buen lugar para entrenar. Dual Island: para poder llegar a Duel Island tenemos que sumergirnos en Divermon’s Lake al bajar las escaleras de mano. En esta isla podes jugar muchas batallas con las cartas.


Asuka Bridge


Al dirigirnos hacia la izquierda de este lugar también nos podemos sumergir, si vamos hacia la izquierda encontraremos un ítem especial y a la derecha saldremos a Asuka Sewers donde además de haber Raremon y Cyclonemon (dan mucha experiencia) encontraremos Crimson Blade y si vamos a la derecha entraremos a Control Room. Allí estará Datamon. Es muy difícil. Si lo vences te dará un raro ítem llamado Rusty Gloves.


Ether Jungle encontrará a WarGrowlmon aquí. Él se encuentra hacía la derecha en un camino disimulado con árboles. No es muy difícil si estás en nivel 20. Al derrotarle te dará el Guilmon DDNA. Si tienes un nivel alto (30) dirígete a Jungle Shrine para derrotar a Zanbamon. Este lugar se encuentra al norte de Ether Jungle.


Nota: en este momento, con el Guilmon DDNA puede obtener un nuevo digimon. Tiene que dirigirse a Seiryu City, al final de esta ciudad bajar por unas escaleras de mano y hablar con DRI Jimmy. El nos dará a Guilmon, éste será trasferido al laboratorio y lo podremos usar cuando queramos.


Jungle Shrine


Aquí es buen lugar para ganar experiencia con los nunemon’s. Seguir por el camino este hasta llegar a Catacomb.


Catacomb


Al final de esta sala nos encontraremos cara a cara con Zanbamon. La pelea no es nada fácil y al vencerlo nos dará la Rusty Katana. Ahora dirigirnos a South Cape que se encuentra en el camino izquierdo de Ether jungle.


South Cape


Los Shellmon aquí dan experiencia buena y el gimnasio de Garudamon también está aquí. Subir al tope y cuando te ponga el signo de exclamación podrás convocar a Submarimon para cruzar el océano y llegar al West Sector, más precisamente a South Badland.


Asuka Server - West Sector


South Badland


Suba todas las escaleras. Al norte se encuentra Noise Desert. Dirigirse hacía allí.


Noise Desert


Al oeste se encuentra S Noise Desert. Llegando al norte se encuentra Byakko City. Y al este Pelche Oasis. Este último es hacía donde nos dirigimos.


Pelche Oasis


Aquí puede descansar y salvar. Una vez hacho esto volver a Noise Desert.


Noise Desert


Dirigirnos hacía el norte para llegar a Byakko City, cuando estemos cerca nos cruzaremos un Numemon, éste nos preguntará si nos dirigimos hacía Byakko City, al enterarse de que vamos hacia allí nos dirá que no vayamos. Nosotros iremos igual.


Byakko City


Aquí hay muchos soldados pero no se puede hacer nada, simplemente siga caminando hasta entrar en en Byakko Dome.


Byakko Dome


Subir unas escaleras de mano y nos dirán que el líder está esperando por nosotros. Al derrotarle nos dirá que vayamos a buscar la medalla a la habitación contigua. Pero es una trampa y caeremos hacía Underground Cave.


Underground Cave


Los soldados (realmente A.o.A.) impiden que pasemos. Dirigirnos hacía el sur y un Numemon nos rescatará. Llevándonos hacía Bullet Valley.


Bullet Valley


Los enemigos aquí son más duros. Dirigirse hacía al sur para llegar a North Badlands W.


North Badlands W


Al este se encuentra North Badlands E y al oeste Pelche Oasis. Vamos a éste último.


Pelche Oasis


Cúrese y guarde la partida porque el camino será duro. Volvamos al Noise Desert.


Noise Desert


Continúe hacía el oeste hasta llegar al S Noise Desert.


S Noise Desert


Hable dos veces con Agumon y con Guilmon, ellos les advertirán de los peligros del Mobius Desert. Este queda al sur.


Mobius Desert


Siga las instrucciones cuidadosamente si no quiere morir en este lugar. Primero tiene que ir abajo a la izquierda, luego arriba a la izquierda, después abajo a la izquierda, arriba a la izquierda y arriba a la izquierda otra vez. Si hizo todo bien saldrá a Mirage Tower.


Mirage Tower


Suba las escaleras para acceder al Mirage may.


Mirage Hall


Aquí puede sanarse, comprar armaduras y guardar el juego. Luego suba las escaleras de mano y acceda a Mirage Room para desafiar al lides de Byakko City.


Mirage Room


Este líder es más o menos difícil. Teniendo nivel 27 no tendrá demasiados inconvenientes. Por las dudas llevar Items de curación. Al derrotarle le preguntaremos por la gente de Byakko City y nos dirá que vayamos a ver a Numemon, el probablemente esté en Dum Dum Factory. Este lugar queda al norte de Bullet Valley. Para salir del desierto haga el camino anterior pero de forma invertida.


Dum Dum Factory


Al entrar verá a Numemon, él saldrá corriendo al verlo. Los digimon aquí son bastante duros y pueden paralizarlo. Siga hacía adelante y verá a Numemon entrar a un cuarto. Baje las escaleras de mano y entre a Duct Room01. Numemon desapareció, tome los artículos y salga nuevamente. A la izquierda hay unas escaleras de mano. Al subir camine hacia el noroeste y verá de vuelta a Numemon. Pero escapará a otro cuarto: Duct Room 04. Agarra el ítem y sal de vuelta. Vuelve a donde habías subido la segunda escalera de mano y verás a Numemon entrar en un cuarto. Es el Duct Room 02. Toma el Mp Chip y sal. Ahora suba las escaleras y diríjase hacía el norte, verá a numemon entrar en otro cuarto. Este se llama Duct Room 03. Tome el Power Chip y salga. Esta sala es Operation Room. Aquí se encuentra HiAndromon. Al vencerlo nos dice que Numemon se encuentra en los Sewers en la Secret Stairs. Nos dará la Rusty Rifle. Al salir de allí veremos a Numemon entrar en los Sewers. Baje las dos escaleras de mano y entre a Secret Stairs.


Secret Stairs


Aquí no hay nada en especial. Solo baje las escaleras para acceder a Sewers.


Sewers


Avance y suba por unas escaleras de mano. Siga hacía el norte y alguien le pedirá ayuda. Entonces verá como WaruMonzaemon está aterrorizando a Lisa. Entrará en batalla con él. Al vencerlo aparecerá Numemon y revelará su verdadera identidad: Lucky Mouse. Lo seguiremos hasta Secret Room.


Secret Room


Usted estará hablando por un tiempo con Lucky mouse y con Lisa. Nos enteramos que Teddy está secuestrado por A.o.A y que la Game Master es parte de ellos. En ese momento aparecerán agentes de A.o.A con Kail en su poder. Lucky Mouse para salvar a Kail entregará el Digi-Tama. Pero son engañados y atacan a Lucky mouse, quien es convertido en Oinkmon. Se queda sin municiones, y empieza una batalla. Acabada la pelea nos enteramos que el nombre real de Lucky Mouse es Kurt y que Kail es su hermana. Ahora volvemos a Asuka City a rescatar a Teddy.


Nota: para no darse toda la vuelta hay una forma de cortar camino. Cuando estemos en North Badland W nos dirigimos hacía el este hasta llegar a North Bandland E (Aquí también se encuentra un gimnasio). Allí bajamos hasta la playa y llamamos a Submarimon, saldremos a Plug Cape.


A.o.A.


Asuka Bridge


Al intentar cruzar las verjas que dan acceso a Asuka City nos daremos cuenta que están cerradas. Ir hacía la derecha y sumergirse.


Seabed


Continúe hacía la derecha hasta salir a Asuka Sewers.


Asuka Sewers


Desde acá vamos a la derecha para acceder al Control Room.


Control Room


Aquí está Datamon si no lo habíamos derrotado antes este es el momento. Al acabarlo nos dirá que para entrar a la ciudad necesitamos DO Staff Pass. Volver a Secret Room en West Sector.


Secret Room


Hablará con Kail y le dirá que no pudo entrar a Asuka City. Lisa nos dirá que la habitación es un desastre y y que limpiará más rápido si busca a sus amigos Keith y Nick. Ellos están en UG Suzaku Lake en Sector South contiguo a Susuka Hall.


UG Susaku


Lake encontrará a Keith y a Nick. Hablarles y volver a Secret Room.


Secret Room


Terminarán de acomodar todo y Nick te dará el Staff Pass. Ahora llevémoselo a Datamon en Control Room.


Control Room


Datamon abrirá las verjas de las cloacas. Ahora prepárese para un gran número de batallas. Asuka Sewers.


Asuka Sewers


Camine unos metros para atrás y encontrará la entrada a Admin Center B1F


Admin Center B1F


Tienes que pelear con todos los guardias de A.o.A. Arriba de todo se encuentra la salida para Basement Stairs.


Basement Stairs


Como antes batalle con el guardia y avanzando podrá agarrar un cofre con 1000 bit si sale para abajo, luego suba las escaleras para ir a Admin Center 1F.


Admin Center 1F


Continúe la lucha hasta llegar a la cima. También puede salir por la izquierda a Main Lobby, y luego a Asuka City para curarse. Siga hasta llegar a Admin Center 2F.


Admin Center 2F


Al llegar a la cima se tendrá que enfrentar con Vemmon. Al derrotarlo se meterá de nuevo en el cuarto. Ahora puede entrar en ese cuarto o ir hacia la izquierda para seguir entrenando y llegar a Prisión Tower en donde encontramos a Teddy y a Dr. Kadomatsu que nos dicen que MAGAMI es parte de A.o.A. Después de hablar con ellos vuelva para atrás y entre a Master Room (antes de entrar es aconsejable sanar y guardar porque se avecina una pelea muy complicada).


Master Room


Tocar los retratos dos veces en este orden: M,O,N,S(oculto atrás de la escalera)T,E,R. Se abrirá una puerta hacia A.o.A Headquaquers.


A.o.A. Headquaquers


Tres agentes de la A.o.A fáciles de eliminar. Luego verás a Game Master hablando con alguien, ella cortará la comunicación y peleará contigo. Los dos primeros Digimon’s son sencillos pero el último es sumamente difícil (Persiamon). Una vez derrotada Lisa y Nick aparecerán y la arrestarán. Ellos dirán que son de la International Police S.A.P. También nos dirán que podemos hacer contacto con el real World en el Sector North, Pero para llegar allí necesitaremos otro tipo de Digimon. Necesitaremos el Digi-Egg of Knowledge y ese raro ítem solo se encuentra en Amaterasu Server. Ir a Byakko City para averiguar-


Byakko City


Los hombres de A.o.A se habrán ido, ahora puede curarse y comprar items. Seguir hasta Byakko Dome.


Byakko Dome


Ir hacia la derecha y entrar a Underground Cave


Underground Cave


Hable con el A.o.A. General que está bajando las escaleras de mano. Te dirá que Bulbmon puede crear caminos digitales por la red. Pero debido a una protección especial que le puso Lucky Mouse, se volvio loco y lo hecharon de A.o.A. Vaya al Sector South para encontrarlo.


Nota: en esta instancia podemos obtener a Veemon. Para hacer esto ir a Protocol Ruins con un solo digimon y por debajo del nivel 30. Hablar con DRI Bob a la izquierda. Luego ir a Bulk Bridge y derrotar a Paildramon, al acabarlo nos dará el DDNA de Veemon. Llevárselo a DRI Bob y nos dará a Veemon. También podemos encontrar a Kotemon. Primero hablar con DRI en Mobius Desert. Luego ir a UG Lake y derrotar a Kyukimon, nos dará el DDNA de Kotemon dárselo a DRI en Mobius Desert. Tendremos a Kotemon.


Plug Cape & Ether Jungle


Notará que en estos dos lugares las personas le hablan sobre un terremoto. Continúe el camino hacia South Station hablando con todas las personas y digimon’s.


Bulk Swamp


Al salir de la estación hable con el anciano, éste le contará de un agujero gigante en Susaku City. Ir para allá.


Phoenix Bay


Simplemente antes de entrar en la ciudad sentirá algunos temblores. Entre en ella.


Susaku City


Sane, guarde y abastézcase en artículos. Luego hable con Patamon en Susaku Hall. Nos dirá que el líder fue a verificar el terremoto.


Ether Jungle


Hable con Animal Lover Jen. Ella nos dirá que la líder de Sasaku se encuentra en Catacombs. Subir las escaleras y entrar a Jungle Shrine.


Jungle Shrine


BlueNumemon es un digimon duro. Siga el camino hasta llegar a las Catacombs.


Catacombs


Encontrará a la Líder pero si todavía no derroto a Zambamon éste es el momento de hacerlo. La líder de cuenta de un descanso en la red pero le dice que el lugar es muy peligroso, pero usted insiste y no tiene otro remedio que dejarlo pasar. Entre en el agujero para ir a Bug Maze.


Bug Maze


¡Hay escaleras de mano invisibles! Este lugar te confundirá. Pero simplemente siga las indicaciones. Camine hasta alcanzar la primera cuesta. Bajar e ir hacía la derecha. Aparecerá el icono de la escalera de mano. Subir y caminar hacia el noreste hasta entrar a Bug Maze Pit.


Bug Maze Pit


Al subir por la pendiente habrá otro terremoto. Prepárate para luchar nuevamente contra Bulbmon. Al derrotarlo te meterás en el hoyo para así poder ir a Amaterasu server, seguir el camino norte hasta llegar a Forest Inn BF.


Amaterasu Server


NOTA: en Amaterasu Servers existen los que se llaman los guardianes Blacks que al vencerlos nos darán items muy valiosos. Estos se encuentran donde en Asuka Servers estaban los digimon a vencer. Entonces en Protocol Ruins encontramos a Black Magnagargomon que nos dará la Wild Helmet, en Tyranno Valley a Black Imperialdramon que nos dará la Hazard Helmet, en Dum Dum Factory (Operation Room) a Black WarGromon, en los Sewers de Secret Stairs a Black KingNumemon y en Control Room en Amaterasu City se encuentra Black WarGreymon que nos dará el Platinum ID (para entrenar en todos los gimnasios como hacemos en Legendary Gim).


Forest Inn BF


Se encuentra en Amaterasu Server al caminar conocerá a Courageous Kenny. Te dirá donde estás y que A.o.A domina este servidor. Necesitamos el Digi-Egg of Knowledge para regresar al mundo real. Nos dará el Crony ID para hacerte pasar como miembro de A.o.A. Sana y guarda y dirigirse hacía East Wire Forest.


East Wire Forest


Los digimon aquí no son fáciles. Ir hacía donde antes era Seriyu City que ahora es Qing Long City.


Qing Long City


La ciudad esta llena de agentes de A.o.A y todos los habitantes de Amaterasu están convertidos en Oinkmon’s, pero desde que tiene el Crony ID no pasará nada. Ir a enfrentar a Qing Long Chief el líder de la ciudad, al vencerlo encontrará el Blue ID Pass en el suelo. Sane y vaya a Susaku City o mejor dicho Zhu Que City. La góndola no está funcionando así que tendrá que ir a través de los Seabed en Shell Beach. Saldrá a Phoenix Bay y tendrá que mostrar el Blue ID Pass a los agentes A.o.A para que lo dejen pasar a la ciudad.


Zhu Que City


Los nombres aquí también han cambiado. Abastezca de artículos y luego derrote al líder de la ciudad: Zhu Que Chief. Después de la batalla, encontrará en el piso el Red ID Pass. Ahora sólo vaya a donde antes era Susaku UG Lake que ahora es Zhu Que UG Lake.


Zhu Que UG Lake


Suba las escaleras de mano y siga adelante. Encontrará el Digi-Egg del Conocimiento. Ahora después de que usted lo consigue, su misión aquí está completa. Vuelva atrás a Asuka Server.


Asuka Server


Catacomb


De aquí, vaya para Plug Cape.


Plug Cape


Tendrás que introducirte en el agujero que hay subiendo las escaleras de mano para llegar a North Sector.


Circuit Board


Camino largo y peligroso, dirigirse siempre en dirección norte y saldremos a Boot Mountain en North Sector.


North Sector


Boot Mountain


A partir de aquí tiene 2 opciones: 1. Ir al Legendary Gym (Oeste). O 2. Ir a Genbu City(Este). Es recomendable ir a esta última.


Snow Mountain


Aquí hay una posada para descansar, luego siga su camino hasta llegar a Genbu City (pasar antes por Freeze Mountain subiendo a la cima).


Genbu City


Tendrá que ir al suroeste para entrar en Battle Gate, subir unas escaleras de mano y retar al líder. Al derrotarlo nos dará la cuarta medalla que tanto nos hacía falta. Ahora vaya hacía la parte este de esta isla.


Kulon Mines


Dirígase al noroeste para ir a Kulon Pit.


Kulon Pit


Aquí podrá salvar y comprar armas, pero para esto último seguramente MetalEtemon le dirá que venga más tarde. Volver a Kulon Mines para entrar en Ice Dungeon.


Ice Dungeon


Aquí encontrará portales de color rojo, azul y verde. El portal rojo es para la salida, el azul para la entrada y el verde para ambas cosas. Ve hasta donde hay dos portales azules y elige el que está más hacía la derecha, te llevará directo con Ice Witch. Derrótelo y podrá acceder a Fire Dungeon.


Fire Dungeon


Las explosiones que hará el piso al avanzar le reducirán su HP a 1. Al sureste de esta habitación encontrará a Fire Knight, derrótelo para pasar al último de los calabozos: Dark Dungeon.


Dark Dungeon


Al caminar el lugar entero se pondrá oscuro. Pise donde están las luces para iluminar el lugar nuevamente. Procure no tocar los teleport’s ya que lo enviarán al principio del calabozo. Sorteado este obstáculo prepararse para luchar contra Dark Knight. Al vencerlo podrémos acceder al Chamber Room.


Chamber Room


Una especie de posada donde puede guardar el juego, luego hable con la operadora para que lo lleve al Real World. Pero solo tendrá 180 segundos para detener a los agentes A.o.A en Underwarter Station.


Underwater Station


Aquí tendrá que ser muy rápido. Primero ir a la izquierda, y luego al sur para activar un panel de control. Después dirigirse hacía el norte y entrar en Military Base Magasta B2F. Aquí tendrá que buscar y derrotar a un secuaz de A.o.A, luego ir más hacía el sur para tocar un panel que destraba una puerta en Military Base Magasta B1F. Volver allí y podrá entrar a Military Base Magasta 1F si se dirige al Noroeste. Después de un corto FMV volverá a Chamber Room.


Chamber Room


Vemmon se fusionó con Juggernaut. Ahora se llama Destromon. Ir a Asuka City. Asuka City Vaya a Master Room en Admin. Center.


Master Room


Aquí hable con Lissa y con Teddy, después irán a Prison Tower para hablar con Game Master, ella nos dice que el único que puede detener a Destromon es el presidente de Amaterasu. Dirigirnos a Mirage Tower en Amaterasu City.


Amaterasu Server


Mirage Tower


Hable con el líder Chuck en Mirage Room. Te dirá que para entrar a Amaterasu City y detener a los Knightmon hay que tener los cuatro Pass ID que se consiguen derrotando a los líderes de las ciudades, nosotros ya tenemos dos. Vaya a Bai Hu City para obtener el tercero de los Pass ID.


Noise Desert


Los soldados de A.o.A no nos dejarán pasar volver a Asuka Server e ir a Master Room a hablar con Lissa.


Master Room


Lisa irá personalmente con Keith a Amaterasu Server para que nos dejen pasar. Volver a Bai Hu City.


Bai Hu City


Derrote a Bai Hu Chief en Bai Hu Dome y nos dará el White ID Pass. Ir a Xuan Wu City en North para obtener el último Pass ID.


Xuan Wu City


Venza al último líder (Xuan Wu Chief) en Battle Gate para que nos de el Black ID Pass. Ahora podemos entrar en Amaterasu City.


Amaterasu City


Después de un FMV y de varias charlas entraremos a la ciudad. Preparese para muchas batallas. Vaya a Admin. Center.


Admin. Center


Pelee hasta llegar a Master Room.


Master Room


Se quedará pensando como abrir la puerta durante un rato. Pero la puerta se abre sola, entrar.


A.o.A. Headquarters


Vencer a los guardias reales. Ellos usan un Knightmon. Lo derrotará fácilmente. Después de eso usted verá al Presidente de Amaterasu , pero él es el Presidente de MAGAMI. Él le dice que lo llame Chief Officer. Empezará la batalla, él es más fácil que Game Master. Al vencerlo se rendirá. Lisa entrará y lo arrestará. Se verá un FMV en donde Teddy hace explotar a Destromon.


Amaterasu City


Todos están ahora seguros con una excepción. Las personas todavía son Oinkmon. Charla con Lisa y Nick dos veces. Él le dirá que Keith está en Qing Long City pensando en una manera de retroceder los Oinkmon a los humanos. Vayamos allí.


Qing Long City


Diríjase a Qing Long Tower. Encontrará a Keith allí. Nos contará que tiene una máquina que vuelve la normalidad a las personas, pero no hay energía para hacerla funcionar. Hable con la gente del lugar y vaya a Seiriyu City en Asuka Server.


Seiriyu City


Vaya a Gale Tower y hable con Airdramon. Le pides si puede ir a Qing Long City y soplar viento, para hacer funcionar la máquina. Parece no despertarse pero al irse lo hace. Volver a Amaterasu City.


Amaterasu City


Vaya a Login Room.


Login Room


Aquí, Kurt le dirá que hay todavía un problema con el sistema de Matriz. Y TODAVÍA está encerrado en Digimon Online. Vaya a Asuka City.


Asuka City


Vaya a Master Room.


Master Room


Encontrará a tres Oinkmon aquí. Entre a A.o.A. Headquarters. Al entrar al cuarto, verá unos Vemmon que corren en dirección de la ciudad. Vaya allí.


Asuka City


Todas las personas aquí se han convertido en Oinkmon. Rápidamente diríjase a Amaterasu Server, al Central Park.


Central Park


Encontrará a Kail, aparentemente ella es la única persona además de usted quién no se ha convertido en Oinkmon. Ella nos dice que todos se han convertido en Oinkmon. Vaya a Master Room, en Amaterasu City.


Master Room


Encontrará que se abre una puerta. Entre en ella.


A.o.A Headquarters


Caminará al medio del cuarto. De repente, un portal aparece y de este sale Lord Megadeth, nos dice que está por tomar toda la tierra. Y que si quiere derrotarlo entre en el portal. Ahora guarde la partida y haga cualquier cosa que necesite como comprar muchos items o las últimas armas. Entre en el portal y prepárese para la confrontación final en el espacio.


Spy Satellite - Gunslinges


Gunslinges 1F


Al entrar no podrá regresar. Este lugar tiene un mecanismo similar al Ice Dungeon. Se supone que tendrá que destruir los bloques que lo obstruyen mediante los paneles de control. El primer bloque es sencillo, entre siempre en los portales verdes hasta encontrar el panel de control, luego tome el portal azul para avanzar. El segundo bloque, haga lo mismo pero esta vez llegará hasta un portal en donde saldrá a Gunslinges 2F, derrote a Metal Soldier y al tomar el otro portal encontrará el panel de control. El tercero es de la misma forma que el segundo pero con un poco más de dificultad. Una vez destruido el guardia solo le faltará un bloque. Este es igual que el primero y una vez desactivado vaya al último portal para enfrentar a Lord Megadeth.


Gunslinges 2F


Camine los escalones y habrá algunos temblores. Mejor siga rápidamente. Después de seguir subiendo los escalones, habrá un poco más de temblores y usted batallará con Armagddemon. Es sencillo comparado con lo que nos espera, al vencerlo entre en Control Room.


Control Room


Aquí, usted se enfrentará con Lord Megadeath. Tendrá que usar muchos items de sanación y revivir para derrotarlo. Después de la batalla él escapará para activar a Snatchmon. Sane sus digimons y preparese para la batalla final. Entre en el portal en el que Lord Megadeath se metió. Vemmon se conviertirá en Snatchmon. Snatchmon desafiará las órdenes de Lord Megadeath y lo absorbe. Snatchmon le dirá que se fucionará con Gunslinger para convertirse en Galacticmon, y más tarde con la tierra para convertirse en Gaiamon. Luego de un FMV llegó la hora de la batalla final.


Final Battle


Galacticmon es duro. Pero si sus digimons están en la forma mega tiene posibilidades de vencerlo. • Galacticmon (Cola): Esta forma es fácil. Él lo atacará físicamente. Después de que le destruye la cola, el cuerpo usará Cañón de Ragnarok para reducir su digimon a 1 HP. Entonces la cabeza lo atacará.
 • Galacticmon (Cabeza): Esta forma es dura. Use Mega Protection varias veces. Si él deja de atacar por un tiempo prepárese para un ataque desgarrador. Esquivarlo es muy difícil y hasta en algunos momentos lo atacará tres veces seguidas. Al derrotarlo prepárese para ver los videos finales.

Digimons


Digimon Exp • Airdramon (Red) 29 70
 • Airdramon (Brown)
 • Andromon 120 200
 • Antylamon
 • Apemon 50 190
 • Bakemon
 • Baronmon 80 160
 • Betamon 10 25
 • Blossomon
 • Brachiomon
 • Cardmon 1 (La) 35 70
 • Cardmon 2 (La) 85 170
 • Cardmon 3 (La)
 • Cardmon 4 (La)
 • Cardmon 1 (Water) 60 120
 • Cardmon 2 (Water)
 • Cardmon 3 (Water)
 • Cardmon 4 (Water)
 • Cherrymon (Green)
 • Cherrymon (Red)
 • Clockmon 123
 • Crabmon 17 30
 • Coelamon 40 80
 • Cyclonemon (Yellow)
 • Cyclonemon (Dark)
 • Deltamon
 • DemiDevimon
 • Divermon 118 200
 • Dokugumon (Black) 21 40
 • Dokugumon (Red)
 • Dolphmon 98 200
 • Ebidramon (Orange)
 • Ebidramon (Pink)
 • Etemon 100 205
 • Flarerizamon
 • Flymon (Yellow)
 • Flymon (Red)
 • Frigimon
 • Fugamon
 • Gizamon 19 40
 • Gekomon
 • Gesomon
 • Goburimon (Green)
 • Goburimon (Red) 112 220
 • H-Kabuterimon
 • Hagarumon
 • Icemon
 • Infermon
 • Kimeramon
 • Kiwimon 15 35
 • Kokatorimon (White)
 • Kokatorimon (Brown) 158 300
 • Kunemon 6 10
 • Kurisarimon (Blue)
 • Kurisarimon (Red)
 • Kuwagamon (Red) 11 20
 • Kuwagamon (Green)
 • Maildramon 110 225
 • Mamemon 110 225
 • Mammothmon 116 220
 • MarineDevimon
 • MegaSeadramon
 • Meramon
 • MetalSeadramon (Gold)
 • MetalSeadramon (Silver)
 • MetalTyrannomon
 • Minotarumon (Brown)
 • Minotarumon (Green)
 • Mojyamon
 • Musyamon (Brown) 180 330
 • Musyamon (Green)
 • Numemon (Blue) 222 660
 • Numemon (Green)
 • Numemon (Ice)
 • Numemon (Red)
 • Ogremon 102 200
 • Phantomon
 • Quezalmon
 • Raremon (Bluish)
 • Raremon (Reddish)
 • Rockmon
 • Scorpiomon
 • Seadramon 58 120
 • ShogunGekomon
 • Snimon
 • Tapirmon 5 20
 • Thundermon 115 235
 • Triceramon (Gray)
 • Triceramon (Red)
 • Tuskmon 112 200
 • Tyrannomon 31 60
 • Vademon 119 220
 • Vegiemon 20 40
 • VenomMyotismon
 • Vikemon
 • Vikemon
 • Woodmon (Brown) 25 50
 • Woodmon (Green) 76 190
 • Yanmamon (Yellow) 16 30
 • Yanmamon (Green) 40 80

Nivel Recomendado • Pharoahmon 7-9
 • MasterTyrannomon 7-9
 • Líder de Seriyu -
  * Minotarumon 7-10
  * Tyannomon 7-10
  * Apemon 7-10
 • Bulbmon (1) 8-10
 • Líder de Suzaku -
  * Woodmon 14-18
  * RedVegiemon 14-18
  * ShogunGekomon 14-18
 • Zambamon 27-32
 • A.o.A. Líder -
  * Numemon 19-23
  * Numemon 19-23
 • Líder de Byakko -
  * Flymon 23-26
  * Tortomon 23-26
  * Mamemon 23-26
 • HiAndromon 23-27
 • WaruMonzaemon 24-28
 • Datamon 27-32
 • Amo del juego -
  * Minotarumon 32-40
  * Gargoylemon 32-40
  * Persiamon 32-40
 • Bulbmon (2) 35-40
 • Qing el Jefe Largo -
  * 36-40
  * 36-40
  * Kimeramon 36-40
 • Zhu Que Jefe -
  * 37-41
  * 37-41
  * 37-41
 • Líder de Genbu -
  * Vikemon 38-42
  * MetalEtemon 38-42
  * Antylamon 38-42
 • La Bruja de hielo -
  * 40-43
  * 40-43
  * 40-43
 • Caballero de fuego -
  * Meramon 40-43
  * SkullMeramon 40-43
  * BlueMeramon 40-43
 • Caballero oscuro -
  * 41-44
  * 41-44
  * Vilemon 41-44
 • Bai Hu Jefe -
  * 41-44
  * 41-44
  * 41-44
 • Zhen Wu Jefe -
  * 42-45
  * 42-45
  * 42-45
 • Presidente de MAGAMI -
  * 44-48
  * 44-48
  * 44-48
 • Señor Megadeath -
  * Fuujunmon 50-60
  * Suijinmon 50-60
  * Raijinmon 50-60
 • Galacticmon(Tail) 50-60
 • Galacticmon(Head) 50-60
Por lucas ayuda (21-10-2008)
+9
encuentro:      una vez q ue avances bastantes. en asuka citi en el mercado veras un tipo que hablara con vos cuando te acerques. Habla y te permitira ir a coprar cosas fuertisimas . Y carisimas jaja
Por trunketa (06-02-2008)
+6

Aca les dejo codigos del gameshark

Quick bits gain: 80048554 FFFF

Max Inf. Bits: 80048554 E0FF
80048556 05F5

Inf. Bits: 80048DA0 E0FF
80048DA2 05F5

All Cards: 300490D7 0009
50009C02 0000
800490D8 0909
30049210 0009
50009D02 0000
80049214 0101


All items & important items (ActionReplay Only Code)
50002902 0000
80048DB0 6363
50003102 0000
80048DDA 6363


All weapon, armor & accessory (ActionReplay Only Code)
50007902 0000
80048E0C 6363
50004D02 0000
80048E86 6363
50006402 0000
80048ED4 6363

Max HP Kotemon
800A4476 270F
800A4478 270F

Max HP Renamon
800A4496 270F
800A4498 270F

Max HP Patamon
800A44B6 270F
800A44B8 270F

Max HP Kumamon
800A4852 270F
800A4854 270F

Max MP Kotemon
800A447A 270F
800A447C 270F

Max MP Renamon
800A449A 270F
800A449C 270F

Max MP Patamon
800A44BA 270F
800A44BC 270F

Max MP Kumamon
800A4856 270F
800A4858 270F

Max Level Kotemon
800494B8 0063

Max Level Renamon
8004ABE0 0063

Max Level Patamon
8004AFBC 0063

Max Level Kumamon
80049894 0063

Max EXP Kotemon
800494B4 E0FF
800494B6 05F5

Max EXP Renamon
8004ABDC E0FF
8004ABDE 05F5

Max EXP Patamon
8004AFB8 E0FF
8004AFBA 05F5

Max EXP Kumamon
80049890 E0FF
80049892 05F5

Max EXP Guilmon
8004A800 E0FF
8004A802 05F5

Max EXP Veemon
8004A424 E0FF
8004A426 05F5

Max EXP Augumon
8004A048 E0FF
8004A04A 05F5

Max EXP Monmon
80049C6C E0FF
80049C6E 05F5


Max Stats Kotemon (ActionReplay Only Code)
50000D02 0000
800494C4 03E7


Max Stats Renamon (ActionReplay Only Code)
50000D02 0000
8004ABEC 03E7


Max Stats Patemon (ActionReplay Only Code)
50000D02 0000
8004AFC8 03E7


Max Stats Kumamon (ActionReplay Only Code)
50000D02 0000
800498A0 03E7

Infinite TP Kotemon
800494BA 0063

Infinite TP Renamon
8004ABE2 0063

Infinite TP Patamon
8004AFBE 0063

Infinite TP Kumamon
80049896 0063

Infinite TP Guilmon
8004A806 0063

Infinite TP Veemon
8004A42A 0063

Infinite TP Augumon
8004A04E 0063


4. "All Inventory Items"
D001368C 0008
80013646 A098

GUILMON


Exp guilmon
8004A802 0063
Full TP
8004A806 0063
PV 9999/9999
8004A808 270F
8004A80A 270F
PA 9999/9999
8004A80C 270F
8004A80E 270F
Fuerza 999
8004A810 03E7
Defensa 999
8004A812 03E7
Espiritu 999
8004A814 03E7
Sabiduria 999
8004A816 03E7
Velocidad 999
8004A818 03E7
magia 999
8004A81A 03E7
fuego 999
8004A81C 03E7
 agua 999
8004A81E 03E7
 hielo 999
8004A820 03E7
 viento 999
8004A822 03E7
 trueno 999
8004A824 03E7
 maquina 999
8004A826 03E7
oscuridad 999
8004A828 03E7

AGUMON

Full TP
8004A04E 0063
Fuerza 999
8004A058 03E7
Defensa 999
8004A05A 03E7
Espiritu 999
8004A05C 03E7
Sabiduria 999
8004A05E 03E7
Velocidad 999
8004A060 03E7
magia 999
8004A062 03E7
fuego 999
8004A064 03E7
agua 999
8004A066 03E7
hielo 999
8004A068 03E7
viento 999
8004A06A 03E7
trueno 999
8004A06C 03E7
a maquina 999
8004A06E 03E7
oscuridad 999
8004A070 03E7

Por EASY963852456 (09-10-2008)
+6
Items: En asuka server vayan a la zona norte de nort badland w y pelen con los tunksmon y les dara el counter crest y solo cuando los ataken con un atake normal en el turno del oponente su digimon los contratacara sacandole lamisma cantidad q el atake les saca a ustedes. fire,metal o ice power s el primero lo consiguen en fire dugedon el segundo en dum dum factories y el tercero en ice dugedon esto junto con el otro item aran un atake desgarrador porq se ayudan entre si ;-)
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+5
Agumon: tienen q aver devuelto la mascara a sepickmon Dri: c encuentra en tyranno vally suban la es calera que esta al frente no a la d los costados y vayan a la izquierda y hablen con el Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d 30 a 45 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en bulk swap y pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a agumon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+5
Rdenamon: tienen q haber terminado el sector oeste Dri: c encuentra en la teraza d leomon gym yhablen con el Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d 45 a 60 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en north vadland w y pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a renamon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Hola mi nombre en realidad es marcio no esta mal escrito es marcio bueno para conseguir a renamon tienen q haber terminado d hacer todo en la sona oeste luego vayan a la teraza d leomon gym y hablen con el dri vayan a nort badland w y pasando laparte como en sigsag como llendo para nort badland e y en contraran 2 caminos vajen y veran 2 caminos mas sigan vajando y en contraran a taomo pelen con ella vayan a la terraza del gym d leomon y hablen con el dri y tendran a renamon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Monmon: tienen q haber terminado el sector oeste y haber conseguido a divermon card Dri: c encuentra en mobius desert ir 3 veces a la izqtierda y 3 avajo y hablen con el Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d 60 a 90 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en duel island pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a monmon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Kotemon: tienen q aver terminado el sector oeste y aver conseguido a renamon Dri: c encuentra en en mobius desert ni bien entras y hablen con el Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d 60 a 90 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en suzaku UG lake y pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a kotemon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Veemon: tienen q haber derrota do al original byacko city y haber terminado el sector oeste Dri: c encuentra en protocolo ruines y hablen con el (ir con un solo digimon) Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d menor a 30 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en bulk bridge y pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a veemon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Patamon: tienen q haber terminado el sector oeste Dri: c encuentra en el cosito pa usar a submarimon en central parck y hablen con el Lg(nivel d rango): el nivel de rango es la suma d los niveles d los 3 a 1 digimon esto varia dependiendo el dri en este caso el lg es d 45 a 60 lv del o los digimon/s es el q c suma no la digievolucion Digimon: se encuentra en noise desert yendo rumbo a lo d pelche oasis solo q no vajamos segimos d largo pelen con el y vuelvan a hablar con el dri y tendran a patamon
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+4
Los dri y los digimon con los que hay q pelear se encuentran todos en asuka server
Por EASY963852456 (08-03-2009)
+4
Para las digievoluciones tienes que estar peleando con alguno de los 2 digimon que vas a hacer la fucion y luego cambi el personaje que vas a hacer la fucion y aparesera un cartel que dice "ddna x mp" seleciona esta opcion y listo Digievoluciones: Digitamon+wargrowlmon=megagargromon Imperaldramon+seraphimon=iperaldramon pm Growlmon+gizzmon=kendogarurumon Exveemon+stigmon=paildramon Greymon+hookmon=agunimon
Por Sporlox (28-12-2011)
+4
Aquí están todos la evoluciones de ADN (Sabrás su poder por el costo de PM): AncientGreymon: Diaboromon+Imperialdramon PM     480 PM Efecto:  Daño fuego+ menos fuerza
Agunimon: Greymon+Hookmon     80 PM Efecto:  Daño fuego
Beelzemon: Mallonmyotismon+Gallantmon     320 PM Efecto: Daño fuego
KendoGarurumon: Growlmon+Grizzmon     80 PM Efecto: Daño máquina+daño fuego
Diaboromon: BlackWargreymon+GranKuwagamon     260 PM Efecto: Daño oscuridad+daño fuego (Creo)
Imperialdramon PM (Modo paladín): Imperialdramon Normal+Seraphimon     250 PM Efecto: Daño físico+daño fuego+daño santo (Creo) (El medio mix)
Megagargomon: Digitamamon+WarGrowlmon     160PM Efecto: Daño máquina+daño fuego (Puro fireee)
Omnimon: WarGreymon (No el negro)+MetalGarurumon     240PM Efecto: Daño oscuridad+Daño fuego
Phoenixmon: Taomon+MagnaAngemon     200 PM Efecto: Cura todo el equipo
Paildramon: Stingmon+ExVeemon     100PM Efecto: Daño máquina
Eso es todo Nota: No se pero parece que se puede conseguir a Agunimon también con Dinohumon+Kiukimon
Por people champion (30-10-2006)
+3

COMO OBTENER A BEELZEMON: debes tener a Malomyotismon y a Gallantmon en nivel 40

Por Administrador (27-08-2003)
+3
CONSEGUIR A STINGMON
Tienes que evolucionar a Kyubimon hasta el nivel 20.

CONSEGUIR A SUBMARIMON
Consigue el Digi. Huevo de la Sinceridad. Ahora puedes llamar a Submarimon dede cualquier puerto.

DIGIMON RECOMENDADO
Consigue a Guilmon y Renamon. cuando digievolucionen a nivel Mega, seran un equipo realmente duro (Gallantmon y Sakuyamon).

ISLA DUELING
Una vez que consigas el huevo que el lider Sazuka te dijo, ve al lago de Divermon. Ve abajo por la escalera de la entrada del lago. Veras a Divemon en el agua. Habla con el y te dara tu carta Divermon. Ve a la plataforma cuadrada y pulsa Accion. Cuando estes en el agua, dirigete a la derecha. Veras una luz. Ve hacia la luz y pulsa Equis . Ahora subiras y leeras el mensaje "Welcome To Dueling Island"

POWER CHARTES FACILES
Gana a Betamon, y la mayoria de las veces te dara un Power Charge con 500 HP.

TODOS LOS DIGIMON CURADOS DE PV Y PM
Consigue a Magnaangemon + Taomon (digievolucion ADN).
Por Sporlox (28-12-2011)
+3
Al empezar el juego además de los 300 bits que hay en las alcantarillas, hay otros 300 donde encuentras la carta de Gabumon, te dirá que no hay nada pero si insistes lo encontrarás.
Por Administrador (20-10-2003)
+3
Digi egg de la sinceridad

en el south sector; en el bulc bride o bulc swanp
Poner una bomba de baromon en las protocol ruines en la pared de la casa

Isla dueling

despues de de obtener el digi egg de la sinceridad cuadrar en la plataforma gris y pulsar X
Por EASY963852456 (07-10-2008)
+2
Lg o lr : significa de cuanto deve ser la suma d niveles d los digimon para que el dri te encomiende la mision no obligatoria d conseguir los digimon
Por ema_9dbz (01-03-2008)
-2

kendogarurumon: digievoluciona a growlmon y grizmon con el DDNA

Guía de Digimon World 3
Descubre todos los secretos con la Guía de Digimon World 3 para PlayStation
Galería de imágenes
Carátula de Digimon World 3
Foto 1 de Digimon World 3
Los mejores enlaces
¡Atención! Los siguientes trucos no han sido revisados, es posible que no funcionen o no contengan información apropiada.
Hay 1 trucos pendientes de revisión.
Este contenido no forma parte de JuegoMania.